Преди да се запишете за пътуване с нас…

  • Моля прочетете внимателно програмата.
  • Ако имате въпроси или нещо не е ясно, моля ползвайте всички канали за комуникация, за да се информирате.
  • Помислете дали физически и психически бихте могли да издържите. Ако не може да прецените, моля дискутирайте това с нас.
  • Желателно е да се запознаете, поне в основни линии, с района или местата, през които ще пътуваме. Освен информацията в програмата, бихте могли да ползвате Интернет или други източници. Моля, не се записвайте, ако нямате никаква идея къде отивате!
  • Ако държите на 4 или 5 звездни хотели и имате нулева толерантност по отношение на нощувките, моля не се записвайте за пътуването. Целта на нашите пътешествия не са хотелите!
  • Моля преценете дали би било комфортно за вас да пътувате в малка група с други хора. От изключителна важност са толерантността, търпимостта и  взаимното уважение между членовете на групата. Тези неща са МНОГО МНОГО важни за нас.
  • Уверете се, че това пътуване е подходящо за вас!