Храмът Касуга тайша в старата столица на Япония – Нара

Първата столица на Япония е установена през 710 г. в Хейжо, градът известен като Нара. Тъй като влиянието и политическите амбиции на могъщите будистки манастири станали сериозна заплаха за правителството, столицата се преместила в Нагаока през 784 г. и няколко години по-късно в Киото. Нара се намира на по-малко от час от Киото и Осака (включена в наша програма в Япония). В града са запазени някои от най-старите и най-големи храмове в Япония, поради което днес е в списъка на ЮНЕСКО.

Касуга-тайша е най-известният храм в Нара, създаден по същото време, когато е била установена и столицата. Храмът е бил под опекунствто на Фудживара, най-мощния семеен клан на Япония. Подобно на други храмове в Нара, Касуга-тайша периодично е бил рушаван и възстановяван в продължение на векове.

Касуга-тайша е известен със своите фенери, които са дарени от поклонници. Те бележат пътя към главния храм или са пръснати в гората наоколо. Сърните са постоянните обитатели на гората, като за тях се смята че са също свещенни – пратеници на шинто Богвете. Фенери има и по стените на самия храм. Палят се два пъти годишно по време на два фестивала, единия в началото на февруари, а другия в средата на август.

Нашата програма за пътешествие из Япония с влак