Дивото село Хиналиг в Азербайджан (видео)

Вижте по-долу две кратки видеа за дивото село Хиналиг (Khinalig) в Азербайджан с инфорамция какво може да се види в селото и наоколо.

Хиналиг (Khinalig) е древно кавказко село ( на над 5,000 години), разположено във високопланинския район Губа в Азербайджан, близо до Дагестан. Подобно на Ушгули в Грузия и това село се бори да бъде наречено най-високото населено място в Европа (2,350 м), ако се смята че азербайджан е част от Европа. Подобно на Ушгули е диво и пълно с интересни неща. Поради това сме го включили в нашето пътуване из Азербайджан през август (http://thousandvoyages.com/tours/azerbaijantour/). Местните се смятат за наследници на Ной, чийто известен кораб (Ноевият Ковчег) според легендата заседнал на връх в близост до мястото, където днес е селото Хиналиг. Хората още следват традиционния си начин на живот и изповядват разновидност на сунитския ислям. В това малко село има над 10 джамии. Най-старата е в средата на селото (12 век) до която има скали с древни рунически надписи. Хората са много религиозни. Преди да приемат исляма те са следвали зороастризма. На 5 км от селото и на 3,000 м надморска висоина има интересен зороастрийски храм с вечен огън в него. Свидетелство за това колко е древно селото са 8-те стари гробища, които заемат няколко пъти по-голяма площ от самото село. Надгробните камъни са с надписи на най-различни древни и по-съвременни езици. Има останки от стара крепост, зороастрийски храм и кула. Селото е заобиколено с пещери, свещенни места, нарчени пирoве (pirs) и зороастрийски места за молитва (ateshgahs). Най-разпостранени са пировете, които могат да се видят навсякъде. Всеки пир има собствена лечебна сила, например има пир за зъбобол т.е ако те боли зъб отиваш, взимаш си камък и си пожелаваш болката да спре. Друг пир, на около 2 км от селото, е наречен 40 дервиша, тъй като се е смятало, че именно 40 дервиша са живели в нея. Има извор, който е свързан със селото, така че къщите получават светена вода направо от изворчето. На 5 км от селото се намира така наречената “Горяща планина” (2,600 м) наречена така заради газта която поддържа тлеещ огън нагрявайки камъните. Човек може да си опече кебап и хората идват тук на пикник. Мястото обаче е свещенно и хора идват също, за да се молят. Местните са основно овчари, има големи стада овце, поради което най-важния продукт е вълната, от която правят дрехи, килимчета и други неща. През лятото събират интересни билки и мед, който лекувал 70 болести. Човек от селото твърди, че през 1988 видял “големия снежен човек” – йети, докато ловувал диви кози. От внезапната среща лице в лице той получил шок, от който и до днес не е излязъл напълно (ако разбира се не е починал междувременно). В района има древни и изоставени селца и куп други чудеса, които чакат да бъдат открити.

.