ПЪТЕШЕСТВИЯ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИ ДАТИ

Пътешествията от тази група могат да се организират за готови групи от най-малко 4 или 5 човека или сборни групи от пътешественици, които са изявили желание да пътуват по съответната програма. Изпратете ни запитване, за да ви включим в списъка с участници за съответните пътувания изброени по-долу. Когато броят заинтересовани ентусиасти стигне минимум 4 или 5 човека, ще опредим датите удобни за всички.