Пущуните в провинция Кайбер Пактункуа (Khyber Pakhtunkhwa) или KPK в Пакистан

Най- голяма етническа група в пакистанската провинция Кайбер Пактункуа (Khyber Pakhtunkhwa) или KPK на границата между Пакистан и Афганистан са пущуните. С тях се срещнахме за кратко и повърхностно по време на пътуването ни из Пакистан през ноември/декемри 2019, когато за ден обикаляхме провинцията KPK (пътепис: http://thousandvoyages.com/southpakistantravelogue/).

Пущуните са интересна етническа група следваща 4 основни морални ценности: nang (чест), badal (отмъщение), melmastiya (гостоприемност) and nanawata (право на убежище). В бита на пущуните голяма роля играе пущунският кодекс на честта – пущунвалай. Пущуните имат кланова племенна система, която има няколко нива на организация: племето, наречено табар, е разделено на родствени групи, наречени хели, които от своя страна са разделени на по-малки групи (пларина или пларганей), всяка от които се състои от няколко разширени семейства, наречени калос. Днес има около 350 до 400 клана, общо около 50 милиона пущуни.

Снимките са улична фотография от град Мардан, вторият по големина град в провинция Кайбер Пактункуа (Khyber Pakhtunkhwa), една от най-старите джамии в Пешавар – Махабат Хан и от пазара в Пешавар. Включили сме провинцията в нашето пътешествие из Пакистан – http://thousandvoyages.com/tours/southpakistan/

.

Улична фотография от град Мардан, вторият по големина град в провинция Кхайбер Пактункхава (Khyber Pakhtunkhwa) или KPK в Пакистан.

Една от най-старите джамии в Пешавар – Махабат Хан 

Пазарът Андер Шер в Пешавар, Пакистан.